7 / 12
Opactwo Benedyktynów w Lubiniu
Benedyktyni przybyli do Lubinia około 1070 r. za sprawą króla Bolesława II Szczodrego. Wtedy jednak nie udało się ukończyć budowy świątyni. Stało się to około 100 lat później. W klasztorze czas świąt spędzali nierzadko książęta z rodu Piastów.
+

© Marek BAZAK/East News