8 / 12
Opactwo Benedyktynów w Lubiniu
Dziś mogą poznać ducha dawnych murów wszyscy zainteresowani pobytem w Domu Gości. Służy temu całe piętro z pokojami dla osób indywidualnych. „W naszym przypadku sam pobyt gości jest powiązany z włączeniem się w rytm modlitwy i pracy, co w połączeniu z możliwością rozmowy z mnichami stanowi samoistnie rekolekcje” – mówi brat Robert z lubińskiego opactwa.
+

© Marek BAZAK/East News