10 / 12
Contemplation (2019)

© fot. Kamila Kansy / dzięki życzliwości autorki