11 / 12
Consolation (2018)

© fot. Kamila Kansy / dzięki życzliwości autorki