2 / 12
The Annunciation (2020)

© fot. Kamila Kansy / dzięki życzliwości autorki