3 / 12
Gratefulness (2020)

© fot. Kamila Kansy / dzięki życzliwości autorki