4 / 12
The Tranquil Shelter (2021)

© fot. Kamila Kansy / dzięki życzliwości autorki