5 / 12
Contemplation (2020)

© fot. Kamila Kansy / dzięki życzliwości autorki