9 / 12
Lazarus, come out! (2018)

© fot. Kamila Kansy / dzięki życzliwości autorki