1 / 5
Bolesław był traktowany jako przedstawiciel i zwierzchnik wszystkich zachodnich Słowian, całej ziemi nazywanej Sklawonią, która wraz z Germanią, Galią i Italią miała utworzyć wspaniałe cesarstwo powszechne. Sclavinia, Germania, Galia i Roma składają hołd Ottonowi III, fragment Ewangeliarza Ottona III z ok. 1000 roku.
+

© fot. materiały wydawnictwa