3 / 5
„A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, Otton III włożył go na głowę Bolesława na [zadatek] przymierza i przyjaźni, i za chorągiew tryumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha”. Bolesław z włócznią św. Maurycego na portrecie Matejki.
+

© fot. materiały wydawnictwa