11 / 12
Ernest Malinowski
Nazwisko tego polskiego budowniczego jest mniej znane niż pozostałych Polaków. Tymczasem pozostawił on niezatarte ślady swojej działalności w kilku krajach. Studiował w Paryżu, a później pracował nad regulacją rzeki Mozy w północno-wschodniej części Francji (na zdjęciu Moza w mieście Verdun).
+

© Paddo47 | Shutterstock