12 / 12
Ernest Malinowski
Największe zasługi wniósł jednak w Peru i Ekwadorze, gdzie powierzono mu rolę projektanta i budowniczego Centralnej Kolei Transandyjskiej. Budował tunele skalne i mosty. W uznaniu zasług otrzymał honorowe obywatelstwo Peru. Zmarł w Limie w 1899 r.
+

© David Gubler bahnbilder.ch | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0