4 / 12
Adam Mickiewicz
W życiu wieszcza działalność poetycka przeplatała się z narodowo-wyzwoleńczą. W czasie Wiosny Ludów (1848) utworzył we Włoszech Legion Polski. Śladów polskości pozostawionych przez wieszcza należy szukać przede wszystkim w Paryżu, gdzie najpierw wykładał literaturę słowiańską, a potem osiadł na stałe i mieszkał przez ponad 20 lat. Zmarł jednak w Stambule, gdzie pojechał tworzyć oddziały polskie. Na zdjęciu: dziedziniec College de France (Kolegium Francuskiego), gdzie wykładowcą był Adam Mickiewicz.
+

© GERARD/REPORTER