8 / 12
Cyprian Kamil Norwid
Mieszkał też w Nowym Jorku, gdzie pracował w pracowni graficznej. Po wybuchu Powstania Styczniowego wrócił do Europy, jednak nie udało mu się odzyskać dawnej pozycji w kręgach artystycznych. Zamieszkał w paryskim Domu św. Kazimierza, gdzie schronienie znajdowali ubodzy polscy emigranci. Zmarł w przytułku w 1883 r. Na zdjęciu: współczesny widok gmachu Domu św. Kazimierza przy rue du Chevaleret w Paryżu.
+

© Wikimedia Commons / Mu - Praca własna | CC BY-SA 3.0