9 / 12
Tadeusz Kościuszko
Choć nie był poetą ani muzykiem, pozostawił po sobie niezwykłe ślady polskości, szczególnie na kontynencie amerykańskim. Zanim zasłynął tam jako inżynier, wódz i wyzwoliciel niewolników, pięć lat spędził w Paryżu jako królewski stypendysta. Później wyjechał do Drezna i ponownie do Paryża, gdzie dowiedział się o próbie wyzwolenia kolonii amerykańskich spod panowania brytyjskiego. Na zdjęciu: pozostałości kapliczki upamiętniającej pobyt Kościuszki we Francji, wzniesionej już po jego śmierci w miejscowości Montigny-sur-Loing.
+

© Chat mauve - praca własna | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0