4 / 10
Brat Albert z Igołomi
Albert Chmielowski herbu Jastrzębiec przyszedł na świat 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi w powiecie miechowskim. Na chrzcie otrzymał imiona Adam Hilary Bernard. Był najstarszym synem Józefy Borzysławskiej i Wojciecha Chmielowskiego, naczelnika carskiej komory celnej pod Kaliszem. Rodzinie urodziło się jeszcze troje dzieci: Stanisław, Marian i Jadwiga.
+

© Public Domain