5 / 10
Andrzej Bobola ze Strachocina
Andrzej Bobola herbu Leliwa urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie w Małopolsce. Przyszły autor tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza pochodził ze szlacheckiego rodu. Ojciec Mikołaj był dzierżawcą sołectwa dóbr królewskich. Andrzej studiował w kolegium jezuitów w Braniewie, po czym wstąpił do tego zakonu.
+

© Irpen/Wikipedia | Domena publiczna