6 / 10
Jan z Dukli
Urodził się ok. 1414 r. w Dukli niedaleko Krosna w mieszczańskiej rodzinie Dźwigów, zamieszkałej przy ul. Kaczyniec na tzw. Wyższym Przedmieściu. Nauki pobierał w Krośnie, a potem w Krakowie. W młodości słynął z pustelniczego życia, później dał się poznać jako doskonały kaznodzieja.
+

© Wuhazet/Wikipedia | CC BY 3.0