9 / 10
Szymon z Lipnicy
Dokładna data urodzin Szymona, urodzonego w miejscowości Lipnica, nie jest znana, ale przyjmuje się, że było to między 1438 a 1440 r. Rodzice Anna i Grzegorz nie byli zamożni, ale starali się jak najlepiej wykształcić syna. Szymon ukończył studia tytułem bakałarza na Akademii Krakowskiej. Następnie wstąpił do zakonu bernardynów.
+

© Krzysztof Burghardt