7 / 8
Halina Łabonarska
Aktorka poznała ks. Popiełuszkę w momencie, kiedy „nie oddaliła się od wiary, ale nie umiała określić siebie głębiej, zobaczyć siebie tak naprawdę, w prawdziwym odbiciu”. To właśnie m.in. dzięki ks. Jerzemu, jego nauczaniu, dojrzewała duchowo. W 2010 roku w rozmowie z Michałem Góralem powiedziała: „Pojawił się ks. Jerzy, którego znałam osobiście i uczestniczyłam w spotkaniach na Żoliborzu, Mszach za Ojczyznę. Wszystko to nabrało wymiaru symbolicznego. Ten szlak stał się szlakiem mojego życia”.
+

© Bartosz KRUPA/East News