10 / 12
Jim Caviezel
Zagrał Jezusa w Pasji Mela Gibsona. W wywiadzie dla Wpolityce aktor wyraził oddanie Maryi. Znajduje w Niej, jak mówił, „esencję swojej wiary”. Uczynił swym motto Jana Pawła II, zapożyczone z aktu oddania Maryi św. Ludwika Marii Grignon de Monfort – Totus Tuus. „Moją więź z Jezusem zawdzięczam Maryi. Jestem Jej całkowicie oddany” – wyznał.
+

© Genevieve CC BY 2.0