12 / 12
Michael Lonsdale
Aktor teatralny i filmowy, pisarz, głęboko i poetycko dzieli się swoim długoletnim przywiązaniem do Maryi. Wielokrotnie dawał świadectwo wiary chrześcijańskiej, jak np. w „Belle et Douce Marie”. „Lubię odmawiać Zdrowaś Mario w każdych okolicznościach, jest to krótka modlitwa, która podnosi na duchu. Mogę odmówić ją w domu, w komunikacji publicznej, na scenie, nawet podczas dialogu z innym aktorem. Mój związek z Maryją jest osobisty, bardzo sekretny. Wieczorem przed zaśnięciem oddaję się pod jej opiekę, czuję jej dobroć i miłość”.
+

© Corinne Mercier/ Ciric