5 / 12
Brigitte Bardot
Bardot, ikona francuskiego kina i ambasadorka spraw zwierząt, opowiada o szczególnym związku z Maryją w swej przypominającej testament książce Tears of Combat. Otrzymała klasyczną edukację religijną: katechizm, komunia i nauka u sióstr. Jej rodzice zawsze byli gorliwie wierzący. Mimo to, trzyma się z daleka od religii, budując własną duchowość. Przyznaje jednak, że nosi w sobie transcendencję, szczególnie w osobistym związku z Najświętszą Panną. „Prowadzę z Nią dialog jak w życiu (…). Najświętsza Panna wspiera mnie od dawna. To obecność intymna i życzliwa”.
+

© ERIC FEFERBERG I AFP