7 / 12
Bruce Springsteen
Na muzyczną kreację amerykańskiej legendy rocka wyraźny wpływ mają jego duchowe poszukiwania i Biblia. „Boss” wychował się w żarliwej wierze katolickiej. „Moja rodzina mieszkała dwa kroki od kościoła katolickiego oraz klasztoru i szkoły sióstr św. Róży z Limy. Dorastałem rzeczywiście w bliskości Boga” – zwierzył się publiczności, która przybyła na jeden z koncertów. W albumie Devils’ Dust, a zwłaszcza w utworze „Jesus Was an Only”, Springsteen odnajduje autentyczną inspirację religijną. Mówi o Maryi, matce Jezusa, tej, która idzie obok Syna „ścieżką, na której została przelana Jego krew”.
+

© By Antonio Scorza | Shutterstock