4 / 12
Pierniki toruńskie
W Toruniu można natomiast zwiedzić Muzeum Toruńskiego Piernika. Pierniki to wypieki od 700 lat ściśle związane z historią Torunia – bogatego hanzeatyckiego miasta zasobnego w zboże i miód, a dzięki krzyżującym się w tym miejscu szlakom handlowym mającego dostęp do luksusowych orientalnych przypraw korzennych.
+

© barmalini | Shutterstock