4 / 7
Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus z Panteonu

© Szilas-(CC0 1.0)