6 / 7
Matka Boża Orędowniczka z Ołtarza Niebiańskiego

© anonimo-(CC BY-SA 4.0)