7 / 12
Przemienienie – I już nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa

© Jacek Wrzesinski | Jacek Wrzesinski