10 / 12
Józefina
Rdzeń imienia Józefina, hebrajskie Yoseph, oznacza dosłownie „Bóg pomnoży moje potomstwo”. Ta obietnica pada w Biblii kilka razy, Abrahamowi przekazuje ją Anioł Pański: „...ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza” (Rdz 22, 16-1).
+

© Shutterstock