7 / 12
Emmanuella
Imię Emmanuella pochodzi z hebrajskiego „immanu'el”, „Bóg jest z nami”. W Biblii pojawia się dwukrotnie. Pierwszy raz u proroka Izajasza: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz  7, 14). Po raz drugi u św. Mateusza, gdy anioł ukazuje się Józefowi we śnie: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami” (Mt 1, 23).
+

© By Olesia Bilkei | Shutterstock