10 / 12
Szymon
Z hebrajskiego „shim'ôn”, imię Szymon oznacza „ten, który został wysłuchany”, a ściślej „Bóg usłyszał moje cierpienie”. Imię, które woła o łaski.
+

© Shutterstock