12 / 12
Teofil
Z greckiego „theos” (Bóg) i „philein” (kochać), imię Teofil może oznaczać zarówno „tego, który kocha Boga”, jak i „tego, który jest kochany przez Boga”. Dwie piękne perspektywy dla chłopców, którzy otrzymają to imię.
+

© Les Anderson/Unsplash | CC0