2 / 12
Eliasz
Hebrajskie imię Eliasz oznacza „Pan jest moim Bogiem”. Akt wiary w jednym słowie. Starożytne imię „Eliyahu” składa się z dwóch hebrajskich słów „El” i „Yah”, oznaczających Boga. To także imię proroka Eliasza z Księgi Królewskiej, znanego z wielkiej mądrości.
+

© Shutterstock