4 / 12
Gabriel
Składa się z hebrajskich słów „gabri” i „el” i oznacza „siłę Boga”. Jest imieniem jednego z trzech archaniołów, Gabriela, archanioła Dobrej Nowiny, posłańca Boga. To on ogłosił Zachariaszowi, że będzie miał syna, Jana Chrzciciela i obwieścił Maryi, że urodzi Ona Syna Bożego.
+

© Shutterstock