3 / 6
Panie, Ty widzisz moje uczucie i dobrą wolę, pomóż mi i wzmocnij mnie, abym stała się małżonką i matką, jakiej Ty oczekujesz i jakiej także Piotr pragnie.
+

© Public domain