5 / 6
Uśmiechaj się do rodziców, braci i sióstr, nawet wtedy, kiedy nakładają nam obowiązki, które sprzeciwiają się naszej pysze, ponieważ mamy być iskrami radości.
+

© Shrine of Our Lady of Guadalupe | Facebook | Fair Use