3 / 11
W swoim credo "Res sacra homo"
Przykazanie Boże „Nie zabijaj” będziemy zawsze rozumieć jako: „Nie zabijaj nigdy nikogo”. […] Będziemy gotowi ponieść nawet śmierć w obronie swych braci […], ale nigdy sami z siebie ani na czyjś rozkaz żadnemu człowiekowi nie zadamy śmierci. […] Wedle sił swoich przyczyniać się będziemy do tego, żeby […] runęły jedna za drugą wszystkie narosłe w ciągu wieków przegrody, krwawo dzielące człowieka od człowieka, naród od narodu – i będziemy popierać wszystko, co przybliżyć może chwilę powszechnego zbratania się ludzi i ludów, i narodów. Pińsk, 1931 [1]
+

© fot. Marcin Jabłoński, zbiory Ośrodka KARTA