5 / 11
W kazaniu
Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że naród niemiecki splamił się strasznymi zbrodniami i że ten naród musi czynić pokutę, musi dać zadośćuczynienie za swe potworne czyny. […] Naród ma dać zadośćuczynienie, mamy prawo od niego tego żądać, ale nam nie wolno w tej sprawie przekroczyć granicy, a tą granicą jest fakt, że Niemiec jest człowiekiem! I nie wolno nikomu – czy prostemu cywilowi, czy urzędnikowi – godności ludzkiej w tym Niemcu poniewierać! Słupsk, 12 sierpnia 1945 [5]
+

© fot. Janusz Przewrocki, zbiory Ośrodka KARTA