6 / 11
W liście do współpracowników w parafii słupskiej
Moim pragnieniem i szczerym postanowieniem było zawsze i jest dążyć do najwyższego ubóstwa, to znaczy do takiego sposobu życia, żeby w mej parafii nie było nikogo uboższego ode mnie w rzeczy tego świata, co do odzienia, pożywienia i mieszkania. Słupsk, 18 września 1945 [3]
+

© fot. Marcin Jabłoński, zbiory Ośrodka KARTA