8 / 11
W liście do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Stanąwszy w prawdzie, miejcie odwagę […] powziąć natychmiastową doraźną decyzję w dwóch sprawach: Odwołać i unieważnić niezgodny z Konstytucją PRL dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych w Polsce […], na podstawie którego księża są traktowani jak urzędnicy państwowi, składający przyrzeczenie wierności rządowi (którego członkowie w obecnych warunkach są usposobieni z reguły antyreligijnie!). […] Księdzu arcybiskupowi warszawskiemu i gnieźnieńskiemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu – niezwłocznie dać wolność pełnienia jego pasterskich obowiązków w Warszawie i w Gnieźnie, i w całej Polsce. Warszawa, 27 marca 1956 [1]
+

© fot. Marcin Jabłoński, zbiory Ośrodka KARTA