9 / 11
W kazaniu w Archikatedrze Warszawskiej
Data 17 września to coś znaczy. Jest to 35. rocznica dnia, w którym na walczącą Polskę uderzono ze wschodu. […] Mamy obowiązek przede wszystkim przebaczyć wszystkim tym, do których żywiliśmy gniew, przebaczyć wszystkie krzywdy osobiście nam wyrządzone. […] Pamiętać musimy, że na wschodzie, za Bugiem, nieco na północ żyje i pracuje lud litewski, który pragnie żyć w wolności i niepodległości i ma do tego prawo. A wprost na wschód żyje i pracuje naród białoruski, który ma prawo do życia w wolności i niepodległości. A bardziej na południe żyje i pracuje naród, który dawniej nazywaliśmy narodem ruskim – a dziś nazywa się on narodem ukraińskim i ma on prawo do życia w wolności i niepodległości. Warszawa, 17 września 1974 [6]
+

© fot. Janusz Przewrocki, zbiory Ośrodka KARTA