2 / 6
Rzymski grobowiec z początku III w. Prócz chrześcijańskich symboli (ryba i kotwica) jest tu także stary pogański symbol wieńca laurowego.
+

© Public Domain