4 / 6
Bardziej popularny, ale mniej wyrazisty od Staurogram, jest Chi Rho, składający się z dwóch pierwszych liter imienia Chrystusa. Pojawienie się znaku na niebie pomogło Konstantynowi Wielkiemu wygrać bitwę, i tak symbol został przyjęty przez rzymskich cesarzy. Wśród nich był Magnentius z Amiens (Francja), tu moneta z ok. 350 r.
+

© The Trustees of the British Museum|CC BY-NC-SA 4.0