2 / 8
Przybycie biskupa, który przewodniczył uroczystości

© diocesisdecartagena.org