12 / 12
W 2022 roku zamierza się uznać bazylikę za pomnik historii; inicjatywa ta oczywiście wywołała żywą dyskusję, szczególnie ze strony komunistów dopatrujących się w tej decyzji ataku na ofiary Komuny Paryskiej (zdjęcie z 13 maja 1879 roku).
+

© ADER/E.Robin/E.Brossette | ADER/E.Robin/E.Brossette