3 / 12
Budowa bazyliki Sacré-Coeur
Liczne ruchy antyklerykalne działające w tamtym okresie spowolniły prace budowlane. Dodatkowo projekt spotkał się z niechęcią rady miejskiej. Na zdjęciu widać drogę, którą transportowano materiały budowlane na szczyt wzgórza.
+

© ADER/E.Robin/E.Brossette