4 / 12
Budowa bazyliki Sacré-Coeur
Ze względu na męczeństwo świętego Dionizego w III wieku, a także ze względu na kościół Świętego Piotra – jeden z pierwszych kościołów Paryża – oraz założenie Towarzystwa Jezusowego przez świętego Ignacego Loyolę, wzgórze Montmartre jest miejscem w najwyższym stopniu symbolicznym.
+

© ADER/E.Robin/E.Brossette