7 / 12
Budowa bazyliki Sacré-Coeur
Na ścianie bazyliki widnieje napis: "Wobec nieszczęść niszczących Francję, i nieszczęść może jeszcze większych, które jej wciąż grożą; wobec świętokradczych zamachów przeprowadzonych w Rzymie na prawa Kościoła i Stolicy Apostolskiej, a także na świętą osobę Namiestnika Jezusa Chrystusa; pokornie chylimy się przed Bogiem i, łącząc w naszej miłości Kościół i naszą Ojczyznę, uznajemy nasza winę i słuszną karę" (zdjęcie z 11 marca 1882 roku).
+

© ADER/E.Robin/E.Brossette