6 / 10
Franciszkanie Niepokalanej
Braci wyróżnia błękitny lub niebieski habit z kapturem, przewiązany sznurem. Noszą też sandały, u boku mają różaniec, a na szyi Cudowny Medalik. Zakon powstał w 1970 r. jako zreformowana gałąź franciszkanów konwentualnych.
+

© Jeffrey Bruno | Good Counsel | Aleteia